Archive for โต๊ะโรงอาหาร

การเลือกโต๊ะโรงอาหารให้ตรงต่อความต้องการ

โต๊ะโรงอาหาร

การเลือกโต๊ะโรงอาหาร ควรเลือกโต๊ะให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือผู้ใหญ่ ขนาดของโต๊ะต้องให้ได้พอเหมาะกับผู้ใช้งาน วัสดุที่เลือกใช้ อาทิ เด็กเล็กซึ่งค่อนข้างจะทำอาหารหกเลอะเทอะ ควรเลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย เช่น โต๊ะกว้าง 1.80 ม. จะเหมาะกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 8 คน ถ้าเป็นเด็กอาจจะได้ 10-12 คน เป็นต้น ความลึกของโต๊ะโรงอาหาร ควรจะไม่น้อยกว่า 60 ซม. (60 เป็นความลึกที่ตัดไม้อัดแล้วลงตัว)

ความทนทาน

ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน เช่น ถ้าเลือกวัสดุประเภทไม้ ควรเลือกขนาดไม้ให้พอเหมาะ ไม่เล็กมากจนไม่แข็งแรง หรือ ไม่ใหญ่มากไปจนเทอะทะ ไม่น่าดู การต่อไม้ควรจะใช้การเข้าเดือย เพื่อให้เกิดความแข็งแรง และทำให้เฟอร์นิเจอร์สามารถใช้งานได้ยาวนาน

วัสดุที่ใช้ผลิต

ถ้าเลือกเหล็ก ควรพิจารณาให้มีขนาดและความหนาที่เหมาะสม เช่น ถ้าเลือกขนาดที่เล็ก อาจจะใช้เหล็กหนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ถ้าเลือกเหล็กที่ขนาดกว้าง อาจจะไม่ต้องหนามากเกินไปเพื่อควบคุมงบประมาณ เช่น โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กอนุบาล เลือกขาเหล็กขนาด 6/8 นิ้ว ก็อาจจะเลือกใช้เหล็กหนา 1.2 มม. หรือมากกว่า ถ้าโต๊ะสำหรับผู้ใหญ่อาจจะเลือกใช้เหล็กขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 1/2 นิ้ว แต่เลือกความหนาประมาณ 1.0 มม. เป็นต้น

รูปแบบ ความสวยงาม

นอกจากเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานแล้ว ยังควรคำนึงถึงสไตล์ รูปแบบโรงอาหาร ให้ดูเหมาะสม หรือ เข้ากับบรรยากาศของสถานที่ด้วย
– โต๊ะโรงอาหารคาร์เตอร์ ใช้ไม้จริงทั้งตัว ทั้งโต๊ะและม้านั่ง ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดูเป็นธรรมชาติ อบอุ่น
– โต๊ะโรงอาหารโรเจอร์ ไม้ระแนง ผสมโครงสร้างขาเหล็ก ตัวขาที่ดูไม่ใหญ่แต่ได้ความทนทานของเหล็ก และ ไม้ระแนง ทำให้ได้บรรยากาศที่ดูทะมัดทะแมง ดูมีการเคลื่อนไหว
โต๊ะโรงอาหาร ที่มีสไตล์แบบโต๊ะปิ๊กนิก ให้ความรู้สึกนั่งกินข้าวกันเป็นครอบครัว สามารถถอดประกอบไปติดตั้งที่หน้างานได้สะดวก
– รูปแบบยอดนิยม ขาเป็นเหล็ก หน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมกา ง่ายต่อการทำความสะอาด สไตล์เหมาะกับโรงอาหารโรงเรียน
– รูปแบบยอดนิยม ขาเป็นเหล็ก หน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมกา ง่ายต่อการทำความสะอาด สไตล์เหมาะกับโรงอาหารโรงเรียน